Zemin Etüdü


Zemin etüdü yapılacak arazi incelenir. Arazinin jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenir.  Zemin sondaj çalışması yapılır. Bu çalışma esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili özellikleri saptanır. Zeminden örnek alınır.

İki durumda zemin etüdü yapıyoruz,

- Ruhsat başvurusu için Zemin Etüdü

- Kentsel Dönüşüm için Zemin Etüdü