Jeofizik Çalışmalar


1.MASW (Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi)

2.Sismik Kırılma  (refraksiyon) : İki tabaka arasındaki arayüzey boyunca kırılma yolu

3.Elektrik Özdirenç (Rezistivite) Yöntemi

4.Jeoradar