Jeolojik Çalışmalar


1.Zemin Araştırma Sondajları

2.Zemin Araştırma Çukurları

3.Arazi Deneyleri (Spt, Plaka Yükleme vb.)

4.Lab. Deneyleri (Üç Eksenli Basınç, Hidrometre, Nokta Yükleme vb.)

Zemin ve Temel araştırma Sondajı,
Zemin ve Temel araştırma Sondajı
Zemin ve Temel araştırma Sondajı
Zemin ve Temel araştırma Sondajı