Milliyet


http://www.milliyet.com.tr/hakan-bezgin-zemin-etudu-raporu-hayati-istanbul-yerelhaber-1864023/

Jeoloji Mühendisi Hakan Bezgin, zemin etüdü raporunun kurallara uygun yapılıyor olması çok önemli olduğunu söyledi.
Çekmeköy başta olmak üzere İstanbul’un bir çok bölgesinde çalışmalar yapan Jeoloji Mühendisi Hakan Bezgin inşaatın projelendirilmeden önceki aşamasında alınan zemin etüdünün hayati önemine dikkat çekti. Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Bezgin, "Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur" dedi.
"Özellikle imara açılacak yerlere dikkat etmek gerek"
Hakan Bezgin, "Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etüdlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
"Zemin etüdü raporu çok önemli"
Hakan Bezgin, "Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir. Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak, taş türü bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği için inşaat öncesinde çok önemli" dedi.